Odborná literatúra
Elita - špecializované kníhkupectvo

Kníhkupectvo ELITA

Kníhkupectvo ELITA vzniklo na jeseň roku 1990. Od toho roku sa vyprofilovalo na špecializované odborné kníhkupectvo, so zameraním hlavne na právo a ekonomiku.

Medzi návštevníkov našich prevádzok v priamom predaji či e-shope patria pracovníci hospodárskej praxe, vedecko-výskumní pracovníci, vysokoškolský učitelia a študenti, advokáti, právnici, notári, sudcovia, pracovníci prokuratúry, polície, vyšetrovatelia, auditori, účtovníci, pracovníci ekonomických útvarov podnikateľských subjektov, maturanti a stredoškoslkí profesori a mnoho ďalších.

U nás nájdete odborné knihy s rôznorodým zameraním

PRÁVO
  - rodinné právo, pracovné právo, občianske právo, trestné a policajné právo, ústavné právo, medzinárodné právo, katastrálne a pozemkové právo, bezpečnosť práce, verejné a autorské právo,..
Každá spoločnosť je založená na pravidlách a povinnostiach, preto je potrebné mať prehľad o právach ľudí.  

EKONÓMIA
- bankovníctvo, peňažný obeh, cenné papiere a trhové hospodárstvo,daňovníctvo, poisťovníctvo, zmluvy, štatistika, mzdy a personalistika, úplné znenia zákonov,...
Ekonómia skúma, ako spoločnosť rieši problém vzácnosti zdrojov, ale taktiež skúma aj vzťahy vznikajúce medzi subjektami, vyslovuje prognózy a formuluje ekonomické zákony.

POLITOLÓGIA
- napr. Blízky východ v súčasnej dobe, Aristotelova politická teória, Budúcnosť slobody, Dejiny európskej integrácie, Dejiny politických teórií,...
Politológia je veda o inštitucionálnych podobách, procesoch, obsahoch a normatívnych základoch politiky.

PSYCHOLÓGIA
- psychológia, psychiatria, pedagogika ,psychológia detí a dospelých,...
- napr. 12 klúčov k dôslednej výchove, Anatómia lásky, Angrodidaktika, Andragogický slovník,...
Študujte kognitívne procesy a afektívne stavy. 

SOCIOLÓGIA
napr. Adam Smith, Dejiny sociológie, Dobrodružstvo národného sociológa, Etika sociálnych konfliktov, Fenomén bulváru na Slovensku, Kapitoly systematickej sociológie,...
Sociológia sa zaoberá skúmaním spoločenských subjektov, spoločenských procesov a vzťahov medzi nimi.
Podľa  E. Durkheima je sociológia veda o spoločenských faktoch.

HISTÓRIA
- napr. 101 svetových hrdinov - Najvýznamnejšie postavy dejín, Adolf Hitler: Denníky, Bosorky a čarodejnice - Dejiny prenasledovania, Dve storočia strednej Európy, Generál zima:1812,...Časť dejín, pre ktoré už existovali písomné pramene - opak prehistórie.

UČEBNICE
- vysokoškosleké učebnice, stredoškolské učebnice, učebnice pre základné a materské školy

ODBORNÉ PERIODIKÁ
- napr. Aktualizácie zákonov, DUO, DÚPP, Ekonomický časopis, PMPP, Poradca,... 

TLAČIVÁ 
- dodací list, priepustka, faktúry, príjmový pokladničný doklad, výdavkový pokladničný doklad,...

JAZYKY
- anglický jazyk, nemecký jazyk, iné cudzie jazyky, cudzojazyčná literatúra, cudzojazyčná literatúra pre deti

UMENIE A ARCHITEKTÚRA
-
napr. Malá veľká kniha o umení, Dejiny hudby, Abeceda architektúry, Tamara Klimová,  Umenie v dejinách sveta, Vladimír Osif,..

VÝPREDAJ

Otváracie hodiny

Pondelok8:30 - 16:30
Utorok8:30 - 16:30
Streda8:30 - 16:30
Štvrtok8:30 - 16:30
Piatok8:30 - 16:30
Sobota8:30 - 12:00
Predajňa ponúka ekonomickú a právnickú literatúru predovšetkým študentom Ekonomickej univerzity.

Kontakt

  • Predajňa Ekon. Univ.
    Dolnozemská cesta 1
    851 04   Bratislava
  • 0903 443 342